Vukovarska 46A, 21000 Split, Hrvatska tel: ++385 (0)21 401 111

 

Mjerenja kakvoće mora na području Splitsko-dalmatinske županije


Podaci o kakvoći mora na području RH
 
Rezultati mjerenja kakvoće mora na području:
K.Stari
  Izvrsno - more visoke kakvoće
  dobro - more podobno za kupanje
  zadovoljavajuće - umjereno onečišćeno more
  nezadovoljavajuće - jače onečišćeno more
  Udovoljava Uredbi Vlade RH
  Ne udovoljava Uredbi Vlade RH

Mjerno mjesto Datum i sat mjerenja Rezultat    
K.STARI - HT. PALACE 15.7.2014. 12:30:00    detaljnije
K.STARI - K. STARI DARDIN 15.7.2014. 13:05:00    detaljnije