Vukovarska 46A, 21000 Split, Hrvatska tel: ++385 (0)21 401 111

 
Detaljni podaci o mjerenju kakvoće mora - mjerna postaja  K.Stari  -  K.STARI - K. STARI DARDIN
   
  Vrijeme mjerenja:     8.9.2014. 13:10:00
  Temperatura zraka (°C)   25
  Temperatura mora (°C)   23
  Slanost   38
  Crijevni enterokoki (bik*/100ml)
  (<200)
  0
  Escherichia coli(bik*/100ml)
  (<300)
  0
    
Rezultat:
     Izvrsno - more visoke kakvoće
     Udovoljava Uredbi Vlade RH