Vukovarska 46A, 21000 Split, Hrvatska tel: ++385 (0)21 401 111

 
Detaljni podaci o mjerenju kakvoće mora - mjerna postaja  K.Stari  -  K.STARI - HT. PALACE
   

  Vrijeme mjerenja:     23.9.2013. 13:00:00
  Temperatura zraka (°C)   20
  Temperatura mora (°C)   20
  Slanost   36
  Crijevni enterokoki (bik*/100ml)
  (<200)
  1
  Escherichia coli(bik*/100ml)
  (<300)
  0
    
Rezultat:
     Izvrsno - more visoke kakvoće
     Udovoljava Uredbi Vlade RH