Svake se godine pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije 07. travnja u cijelom svijetu obilježava Svjetski dan zdravlja čime se želi na globalnoj razini ukazati na važnost određenog zdravstvenog problema, te skrenuti pažnju šire društvene zajednice na prioritetna područja važna za očuvanje zdravlja i spriječavanje pojave bolesti.

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana zdravlja je „Zdravlje za sve – Univerzalna zdravstvena pokrivenost: svatko, svugdje“. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) poziva čelnike diljem svijeta da poduzmu konkretne mjere u pravcu univerzalne zdravstvene pokrivenosti. To znači da se svakoj osobi u svakom dijelu svijeta omogući dostupna kvalitetna zdravstvena zaštita bez financijskog opterećenja, kao što je naznačeno u ciljevima održivog razvoja koji su 2015. godine dogovoreni za sve države.

Tamo gdje zdravstveni sustavi nisu u mogućnosti pružiti odgovarajuću financijsku zaštitu, ljudi su prisiljeni birati između zdravstvene zaštite i ostalih elementarnih potreba. Time se narušava dostupnost zdravstvenih službi, pogoršava se zdravstveno stanje, produbljuje se siromaštvo i potenciraju nejednakosti.

Iako u europskoj regiji SZO-a neke države ispunjavaju ciljeve univerzalne zdravstvene pokrivenosti, ipak sve one mogu učiniti više u smislu bolje financijske potpore što se posebno odnosi na siromašne slojeve društva. Prema novijim istraživanjima, jedna petina najsiromašnijih kućanstava ima veće izglede suočavanja s katastrofalnim zdravstvenim izdatcima, često zbog troškova za lijekove koje moraju podmiriti iz vlastitog džepa. Upravo zbog toga, oni si često uskraćuju ili kasno započinju s traženjem zdravstvene zaštite zbog troškova i ostalih zapreka u pristupu zdravstvenoj njezi.

Ključne poruke WHO za Svjetski dan zdravlja

Univerzalna zdravstvena pokrivenost (UZP) podrazumijeva da kvalitetne zdravstvene usluge budu omogućene svim ljudima, onamo gdje i upravo kada su im potrebne, bez financijskih poteškoća.

- Nitko ne bi trebao birati između zdravstvene zaštite i ostalih temeljnih potreba.

- UZP je ključan za zdravlje i dobrobit svih ljudi i naroda.

- Brojne zemlje ostvarile su veliki napredak. Sve zemlje zajedno mogu učiniti više.

Univerzalno u UZP znači:

- za sve zemlje – mnoge su ostvarile veliki napredak, sve zajedno mogu više;

- za sve ljude, bez diskriminacije, bez izuzetaka;

- zdravstveni sustav po mjeri čovjeka, a ne bolesti;

- prava zaštita, na pravom mjestu, u pravo vrijeme – uvijek;

- manje podmirivanje troškova iz vlastitog džepa u odnosu na mogućnost plaćanja zdravstvene

zaštite

- plaćanje iz vlastitog džepa koje ne osiromašuje ljude; i

- nitko ne mora birati između zdravstvene zaštite i ostalih temeljnih potreba.

 

Regionalni kontekst: financijska zaštita

- Plaćanje zdravstvenih usluga iz vlastitog džepa može izazvati financijske poteškoće, čak i u

zemljama s visokim prihodima.

- U mnogim zemljama Europe, plaćanje lijekova predstavlja glavni uzrok financijskih poteškoća.

- Preporuka je SZO-a za Europu da se smanje plaćanja iz vlastitog džepa, a cilj je da ti iznosi nebudu viši od 15% ukupnih izdataka za zdravlje .

 

Inga Vučica, dr. med., univ. mag. sanit. publ., spec. javnog zdravstva

Katja Matešan, prof.

 

 Literatura:

  1. Dostupno na: http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2018/04/world-health-day-2018-health-for-all/background
  1. Dostupno na: http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2018/04/world-health-day-2018-health-for-all/key-messages

svjetski dan zdravlja 2018 1